เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2564

เผยเเพร่เมื่อ 739 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  ดาวน์โหลด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร