เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
Power Poin ดาวน์โหลด
เอกสารวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ดาวน์โหลด
2. ผศ.หิรัญ ประสารการ   ดาวน์โหลด