ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มุมมองทิศทางหรือโอกาสในการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปสู่การจัดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี “

เผยเเพร่เมื่อ 109 เข้าชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มุมมองทิศทางหรือโอกาสในการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี
เพื่อนำไปสู่การจัดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี “ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันพฤหัสบดีที่  17 กุมภาพันธ์  2564  เวลา  08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. กำหนดการประชุม  ดาวน์โหลด
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.ลำดวน ดวงคมทา  ดาวน์โหลด   Powrer Point   เอกสารเพิ่มเติม
  3. สไลด์ power point ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด