เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564

เผยเเพร่เมื่อ 327 เข้าชม

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564
1. power Point ประชุมความเสี่ยง   PDF 
2. เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
3. ความเสี่ยงย้อนหลัง 4 ปี