แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รอบ 12 เดือน)

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม
  • แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รอบ 12 เดือน)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด