ประกาศ มรสน. ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยเเพร่เมื่อ 330 เข้าชม

ประกาศ มรสน. ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

● ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จนถึง 15 ส.ค. 64
● ขยายเวลาการปิดสนามกีฬาทุกประเภทจนถึง 15 ส.ค. 64
● ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร จนถึง 15 ส.ค. 64

Full Screen