วันที่ 29 ก.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เผยเเพร่เมื่อ 243 เข้าชม

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 14.00 น. นายเกษม  บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการภายในสำนักงานอธิการบดี ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร