แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 144 เข้าชม

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  Full Screen

   

   

  รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563