แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 294 เข้าชม

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  [pdf_viewer pdfurl=”https://po.snru.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/ประกาศ_003.pdf” pdfheight=”750px”] [/pdf_viewer]

   

   

  รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563