คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 คำสั่ง

เผยเเพร่เมื่อ 141 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 คำสั่ง

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 834/2563 เรื่อง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากตำแหน่ง
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 850/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

Full Screen