คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

เผยเเพร่เมื่อ 152 เข้าชม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

Full Screen