ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิวารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยเเพร่เมื่อ 54 เข้าชม

ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิวารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

Full Screen