กองกลาง และกองนโยบายและแผน ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ทุกวันพุทธ

เผยเเพร่เมื่อ 430 เข้าชม

กองกลาง และกองนโยบายและแผน ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ทุกวันพุธ