ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มขอใช้บริการรถบัสมหาวิทยาลัย

แบบฟร์อมเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ

แบบฟอร์มขอบ้านพักมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มใบขอรถมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

There are no upcoming events at this time.

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

 

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60   แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59   แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62      

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new